Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam với chuyên đề "Hiến kế phát triển Nông thôn bền vững"

Hòa trong không khí Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII vào cuộc sống. Nhân dịp này, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam ra số chuyên đề "Hiến kế phát triển Nông thôn bền vững"