Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Đại kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao ông Nguyễn Xuân Đại, sinh ngày 18/3/1973, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội.