CCB.Nguyễn Vân Hậu: Ký ức người lính sư đoàn 304 (kỳ 2)

Hướng tới Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển xin trân trong giới thiệu loạt bài viết "Ký ức người lính sư đoàn 304" của Cựu Chiến binh Nguyễn Vân Hậu. Kỳ 2: Vào chiến dịch biên giới Tây Nam.