Đào Duy Anh: Người miệt mài do tìm bản sắc Việt Nam

1. Tôi là người làm khảo cổ và do đó có góp phần tìm lại mộ tổ họ Đào, để các chi họ Đào xây dựng lại đàng hoàng, to đẹp hơn. Đi công tác khảo cổ cùng thầy vào xứ...