Lâm Đồng: Thống nhất phương án thiết kế cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

02/10/2023 16:42

Ngày 2/10, theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về phương án thiết kế cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, UBND tỉnh đã thống nhất phương án thiết kế khớp nối điểm đầu tuyến và điều chỉnh tim tuyến đoạn Km171+00 đến Km178+00, Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức PPP. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư đề xuất dự án khẩn trương cập nhật, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của 2 dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương để trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định.

lam-dong-7421-1696239122.jpg

Cao tốc Liên Khương - Prenn

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xem xét phương án thiết kế dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo đề đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, các ngành, địa phương liên quan, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả kiểm tra hiện trường, rà soát các phương án thiết kế và đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh tim tuyến đoạn từ Km171+000 - Km178+000 thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương và yêu cầu Liên danh Nhà đầu tư đề xuất dự án khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, thống nhất vị trí khớp nối của 2 dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương tại tọa độ X = 1281353,3324 và Y = 510330,7864, khoảng lý trình Km125+675 của dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc (theo vị trí do Nhà đầu tư đang đề xuất trong hồ sơ Báo cáo cuối kỳ của Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc).

Ngoài ra, thống nhất phương án thiết kế nút giao cao tốc với đường Nguyễn Văn Cừ là “Cao tốc đi thấp” dưới đường Nguyễn Văn Cừ bằng giải pháp đào nền thông thường; đường Nguyễn Văn Cừ sẽ xây dựng cầu để vượt trên cao tốc; các nhánh tách - nhập kết nối với đường Nguyễn Văn Cừ thông qua bùng binh hoặc thông qua nút giao dạng ngã tư; giao Liên danh Nhà đầu tư đề xuất Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông để lựa chọn hình thái nút giao đề xuất vào hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

Dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 9/12/2022. Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 74 km, rộng nền đường 17 m với 4 làn xe, dự kiến tổng mức đầu tư 19.521 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đầu tư dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP). 

PV