Vĩnh Phúc: Gắn đào tạo nghề lao động nông thôn với xây dựng nông thôn mới

08/05/2023 09:12

Để nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo hướng đổi mới gắn với nhu cầu thực tiễn nhằm tạo việc làm, cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho người lao động (NLĐ). Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).


Từ khi tham gia lớp tập huấn về trồng rau an toàn, bà Phạm Thị Hoa, xã Xuân Lôi (Lập Thạch) đã chủ động trồng, chăm sóc vườn rau của gia đình theo quy trình, đem lại thu nhập cao gấp 2 lần so với trồng lúa.

Sau khi tham gia lớp tập huấn về trồng rau an toàn do địa phương phối hợp với các sở, ngành tổ chức, bà Phạm Thị Hoa, xã Xuân Lôi (Lập Thạch) đã chủ động trồng, chăm sóc diện tích rau của gia đình theo hướng an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Bà Hoa cho biết: "Trước đây, chúng tôi trồng rau chủ yếu theo kinh nghiệm, thói quen và tập quán canh tác nên thu nhập bấp bênh. Từ khi tham gia lớp tập huấn, tôi được trang bị kiến thức cơ bản, thực hành kỹ thuật trồng rau an toàn, tiếp cận các mô hình nông nghiệp mới, từ đó áp dụng thực tế vào ruộng rau của gia đình. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so với trồng lúa trước đây".

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho LĐNT, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.050 lớp bồi dưỡng kiến thức tại 87 xã, phường, thị trấn (tập trung vào các xã điểm về xây dựng NTM ) cho gần 150 nghìn người lao động; 58 lớp tập huấn bồi dưỡng nghề nông nghiệp cho hơn 2.000 người lao động; 55 lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho hơn 1.600 lao động; mở 96 lớp truyền nghề mộc, mây tre đan, rèn, thêu ren, nuôi và chế biến rắn cho 2.265 lao động tại các địa phương có làng nghề được UBND tỉnh công nhận.

Năm 2022, tổng số lao động tuyển mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp gần 29 nghìn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đạt 79%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 36%, góp phần duy trì 100% các xã đạt tiêu chí lao động đào tạo trong xây dựng NTM.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu kiến thức về sản xuất nông nghiệp, Sở NN&PTNT đã thành lập Ban chỉ đạo biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho NLĐ gồm 300 câu hỏi phục vụ nông dân tra cứu trên nhiều lĩnh vực, 9 chương trình đào tạo nghề trình độ dưới 3 tháng; lồng ghép các chương trình khuyến nông, xây dựng NTM, cơ cấu lại ngành nông nghiệp…

Trong quá trình thực hiện, thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung tài liệu cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Qua đó, trang bị cho nông dân những kỹ năng nghề cơ bản để áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh(SXKD), có thêm nhiều cơ hội về việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do đô thị hóa.

Tuy nhiên, việc triển khai công tác dạy nghề LĐNT ở một số địa phương còn hạn chế, thiếu đồng bộ do kế hoạch đào tạo và kinh phí được giao chậm; việc lập kế hoạch hỗ trợ dạy nghề cho LĐNT hàng năm chưa sát thực tế, chưa đạt được theo chỉ tiêu kế hoạch.

Trong khi đó lực lượng lao động nông nghiệp ở khu vực nông thôn chủ yếu đã lớn tuổi nên việc tiếp thu kiến thức học nghề và gắn bó với nghề được học còn hạn chế…Mặt khác, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương,

Để đạt tiêu chí số 12 (về lao động) trong xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023 với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, trong đó, tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát nhu cầu học nghề nông nghiệp của LĐNT để điều chỉnh, bổ sung danh mục cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của NLĐ về đào tạo nghề; gắn chương trình đào tạo nghề với mục tiêu phát triển KT - XH địa phương; đẩy mạnh tư vấn học nghề, hướng nghiệp thông qua các chương trình, hội nghị, các chuyên trang, chuyên mục tạp chí và các phương tiện truyền thông.

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia công tác đào tạo nghề nông nghiệp; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường tham gia, giám sát việc học và dạy nghề, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Mai Liên
Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Gắn đào tạo nghề lao động nông thôn với xây dựng nông thôn mới" tại chuyên mục Nông thôn mới. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309