CAND - lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/8/1945-19/8/2023), lực lượng Công an Nhân dân luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.