Hương Sa, hiểu theo nghĩa đơn giản là phù sa sông Hương

Để biến ý tưởng lấy phù sa sông Hương làm gốm, chế tác thành những sản phẩm đặc biệt gắn với tinh thần của gia đình Việt Nam như ấm trà, bình rượu, vật phẩm tạo hình, trang trí trải qua nhiều giai thoại.