Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ thương hiệu Tôm Tiên Yên

Vừa qua, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ thương hiệu Tôm Tiên Yên nhằm bảo vệ danh tiếng, nâng cao uy tính của sản phẩm Tôm Tiên Yên (Quảng Ninh) trên thị trường trong và ngoài nước.