Công ty TNHH MTV Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt bị phạt và đình chỉ hoạt động

Công ty TNHH MTV Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt đã tổ chức chương trình biểu diễn Spacespeakers Live Concert – The Kosmik "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".