EBOOK: Việt Nam Văn hóa Sử cương của Giáo sư Đào Duy Anh

14/04/2024 09:21

Việt Nam Văn Hoá Sử Cương là một tác phẩm quan trọng của Giáo sư Đào Duy Anh, thực hiện từ nửa đầu thế kỷ 20. Cuốn sách này phác họa và minh định lược sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một văn hóa. Đào Duy Anh đã bao quát tất cả các mảng sinh hoạt kinh tế, chính trị - xã hội, và trí thức. Ông không chỉ tóm tắt và phác họa, mà còn chỉ ra những biến đổi của văn hóa Việt Nam trong thời đoạn Âu hóa. Cuốn sách này được đánh giá là một trong những công trình đặt nền tảng cho sự hình thành ngành văn hóa học Việt Nam hiện đại. 

 

Bạn đang đọc bài viết "EBOOK: Việt Nam Văn hóa Sử cương của Giáo sư Đào Duy Anh" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309