Hội nghị Lương thực thực phẩm toàn cầu: Thay đổi mô hình tiêu dùng và sản xuất

25/04/2023 09:44

Báo Nông nghiệp Việt Nam truyền trực tiếp sáng 25/4 Hội nghị toàn cầu lần thứ 4. Chương trình hệ thống lương thực thực phẩm bền vững - Mạng lưới một hành tinh - Cùng nhau chuyển đổi diễn ra tại Hà Nội.