Lâm Đồng: Tác phẩm đăng trên tạp chí KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM đạt giải về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

04/10/2023 07:20

Tác phẩm “KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH SƯ ĐOÀN 304” (10 kỳ) đăng trên TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM của tác giả Nguyễn Vân Hậu vinh dự là 1 trong số 11 tác phẩm xuất sắc được trao thưởng trong sự kiện sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

z4751542718988-0605fa61df72342ad4b38606519de21d-1696388211.jpg
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia Giải thưởng

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTU, ngày 17/03/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Sau hơn 2 năm được nhân rộng trong toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 43 tác phẩm tham dự Giải thưởng với đa dạng loại hình tác phẩm tham gia như: báo chí, âm nhạc, phát thanh tuyền hình, văn học, nghệ thuật, hoạt động quảng bá… Trên cơ sở đó, Ban Sơ khảo cấp tỉnh đã chọn được 11 tác phẩm đạt chất lượng gửi tham gia Giải thưởng cấp Trung ương. Kết quả, Lâm Đồng có 3 tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích trong hoạt động quảng bá, âm nhạc và báo chí được Ban Tuyên giáo Trung ương tôn vinh, khen thưởng. Chiều ngày 03/10/2023, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức trao giải cho những tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trong giai đoạn 1.

Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Từ đó động viên, phát huy sức mạnh nội sinh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

z4751542707897-1e5db81eed026a26ccc91534afa2f7d8-1696388211.jpg
Tác giả Nguyễn Vân Hậu (áo đen, ngồi giữa) tham gia nhận giải thưởng tác phẩm “Ký ức người lính sư đoàn 304” (10 kỳ) đăng trên Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn.

Đặc biệt, tác phẩm “Ký ức người lính sư đoàn 304” (10 kỳ) đăng trên Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn của tác giả Nguyễn Vân Hậu vinh dự là 1 trong số 11 tác phẩm xuất sắc được trao thưởng. Tác phẩm nói về những thanh niên tuổi 18, đôi mươi, sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất đã tiếp bước cha anh, tạm gác bút nghiên để lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” thuộc Sư đoàn bộ binh 304 – Đơn vị anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ những trang nhật ký được chính tác giả - là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 9, (thuộc Sư đoàn bộ binh 304, Quân đoàn 2) - trực tiếp ghi tại chiến trường nóng bỏng ở biên giới Tây – Nam và trên đất Campuchia trong những ngày cuối năm 1978, đầu năm 1979, nay còn lưu giữ được; tác giả cựu chiến binh Nguyễn Vân Hậu đã khắc họa hình ảnh sống động, chân thật, tinh thần chiến đấu quả cảm và những hành động nhân văn của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong huấn luyện, trong chiến đấu và cùng quân Cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ Pol Pot, giúp Nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống sau chiến tranh.

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin chúc mừng tác giả Nguyễn Văn Hậu và các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc được Tỉnh uỷ Lâm Đồng xác nhận và trao giải thưởng trong gia đoạn 1. Từ đó, Ban biên tập Tạp chí rất mong nhận được sự cộng tác từ các bạn đọc trên cả nước nói chung và bạn đọc tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân đúng theo định hướng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Hoài Trinh