Nông nghiệp công nghệ cao là gì?

Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.
2dac889c4394e1cab885-1720006579.jpg

Nông nghiệp công nghệ cao sử dụng các công nghệ tiên tiến như Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), big data, robotics, và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để tạo ra các giải pháp và ứng dụng trong các lĩnh vực như:

- Quản lý nông trại thông minh: Áp dụng các công nghệ để giám sát và quản lý các hoạt động nông nghiệp, từ việc theo dõi thời tiết, đo lường độ ẩm, nhiệt độ đến điều khiển tự động hệ thống tưới tiêu, quản lý nguồn nước, và theo dõi sức khỏe cây trồng.
- Nuôi trồng thủy sản: Sử dụng hệ thống điều khiển tự động, mạng cảm biến, và các công nghệ khác để tạo ra môi trường nuôi trồng tối ưu cho các loài thủy sản, kiểm soát chất lượng nước, và giám sát sức khỏe của các cá thể.
- Trồng rau và cây trồng trong điều kiện khắc nghiệt: Sử dụng hệ thống thủy canh, trồng rau và cây trồng trong môi trường khép kín, kiểm soát ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm để tạo ra năng suất cao và tiết kiệm nước.
- Quản lý chăn nuôi thông minh: Sử dụng các công nghệ để theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng và môi trường sống của các loài gia súc, từ việc theo dõi vị trí, hoạt động, sức khỏe đến việc dự báo nhu cầu dinh dưỡng và quản lý chất thải.
- Quản lý chuỗi cung ứng nông sản: Sử dụng hệ thống quản lý thông tin, hệ thống giao dịch điện tử, và công nghệ blockchain để theo dõi nguồn gốc, chất lượng và an toàn của nông sản

Các vị trí việc làm ngành Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
Sau khi tốt nghiệp ngành Nông nghiệp Công nghệ cao, bạn có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Chuyên gia nghiên cứu và phát triển: Bạn có thể làm việc trong các tổ chức nghiên cứu, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, thực nghiệm nông nghiệp để tìm hiểu và áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

- Quản lý nông trại công nghệ cao: Có thể làm việc tại các trang trại công nghệ cao, trang trại thủy canh, trang trại thủy sản công nghệ cao để quản lý và điều hành các hoạt động nông nghiệp sử dụng công nghệ.

- Chuyên gia quản lý dự án nông nghiệp công nghệ cao: Có thể làm việc trong các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các giải pháp công nghệ cao trong nông nghiệp.