PHOTO: Tuần giới thiệu sản phẩm OCOP và làng nghề Hà Nội năm 2023

05/08/2023 14:25

Vừa qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội tổ chức Tuần hàng tư vấn, giới thiệu sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023. Dưới đây là phóng sự ảnh của NSNA Minh Phượng, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam.

dsc-1895-2-lon-1691220041.jpeg
dsc-1880-lon-1691220042.jpeg
dsc-1889-2-lon-1691220042.jpeg
dsc-1946-lon-1691220042.jpeg
dsc-1949-lon-1691220043.jpeg
dsc-1918-lon-1691220043.jpeg
dsc-1950-lon-1691220043.jpeg
dsc-1958-2-lon-1691220043.jpeg
dsc-1952-2-lon-1691220043.jpeg
dsc-1961-1-lon-1691220044.jpeg
dsc-1887-lon-1691220041.jpeg
dsc-1897-lon-1691220044.jpeg
dsc-1576-lon-1691311990.jpeg
dsc-1576b-lon-1691311989.jpeg
dsc-1871-lon-1691311990.jpeg
dsc-1814-lon-1691311990.jpeg
dsc-1810-lon-1691311990.jpeg
dsc-1807-2-1-lon-1691311989.jpeg
dsc-1587-lon-1691311989.jpeg

 

Hằng Nga
Bạn đang đọc bài viết "PHOTO: Tuần giới thiệu sản phẩm OCOP và làng nghề Hà Nội năm 2023" tại chuyên mục Làng nghề. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309