Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam với chuyên đề "Hiến kế phát triển Nông thôn bền vững"

23/08/2022 11:12

Hòa trong không khí Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII vào cuộc sống. Nhân dịp này, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam ra số chuyên đề "Hiến kế phát triển Nông thôn bền vững"

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được Đảng và Nhà nước khẳng định có vị trí chiến lược trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng quan trọng để phát triển nhanh, bền vững KTXH, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững: Chương trình OCOP, Du lịch Nông thôn, Chuyển đổi số, Bảo tồn và phát triển làng nghề...

tc123-1661227800.jpg
Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam với chuyên đề "Hiến kế phát triển Nông thôn bền vững"

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam trong số này sẽ giới thiệu những chính sách nêu trên xoay quanh chủ đề “Hiền kế phát triển Nông thôn bền vững”. Từ tinh thần phát triển nông thôn mới gắn với chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện trong bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 53 năm về trước; Những trăn trở của cố GS.VS Đào Thế Tuấn về vai trò của phát triển nông thôn trong quá trình CNH – HĐH đất nước; Những suy tư của nguyên Bộ tưởng Bộ thủy sản Tạ Quang Ngọc về nghề cá đến những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về vấn đề khởi nghiệp trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chiến lược phát triển Nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Từ cơ sở đó, các nhà khoa học, các chuyên gia đã luận giải nhiều vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như vấn đề: Các lý thuyết phát triển nông thôn trên thế giới và hiến kế áp dụng ở Việt Nam của PGS.TS Đào Thế Anh; Phát triển toàn diện nông thôn Việt Nam vì một miền quê đáng sống của PGS.TS Vũ Trọng Khải; Cơ hội phát triển làng nghề kết hợp mô hình du lịch giáo dục trải nghiệm của TS. Lê Thành Ý; Vai trò của Văn hoá trong Phát triển Nông thôn ở nước ta của TS. Trương Xuân Trường; Chuyển đổi số giải phóng tiềm năng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn bền vững của tác giả Quyết Tuấn  và một số mô hình, bài học thành công trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

BBT rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm cộng tác của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân, Chủ nhà vườn và bạn đọc thân thiết gần xa để chung tay vì một nền "Nông nghiệp sinh thái - bền vững, Nông thôn hiện đại - đáng sống, Nông dân chuyên nghiệp - văn minh".
 

BBT
Bạn đang đọc bài viết "Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam với chuyên đề "Hiến kế phát triển Nông thôn bền vững"" tại chuyên mục Nông thôn mới. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (08.4646.0404) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan.khcs@gmail.com).