Thể lệ "Hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023"

20/08/2023 12:39

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội phát động “Hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023”. Dưới đây là Thể lệ chi tiết liên quan đến cuộc thi.

ĐIỀU 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các tổ chức, cá nhân tại làng nghề, làng có nghề trên địa bàn Thành phố có quyền tham gia Hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC

Hội thi được tổ chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Sản phẩm được lựa chọn phải thực sự là sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính sáng tạo, tiêu biểu, tinh hoa, thẩm mỹ, mang giá trị truyền thống, thân thiện với môi trường và có tính thương mại trong số các sản phẩm cùng loại dự thi, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Hội thi đề ra.

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ SẢN PHẨM DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Tất cả các tổ chức, cá nhân (tác giả, nhóm tác giả) trên địa bàn thành phố Hà Nội không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có khả năng chế tác, sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ (trừ các thành viên trong Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo).

2. Sản phẩm dự thi

Là sản phẩm thủ công mỹ nghệ đáp ứng được tiêu chí theo Quy chế Hội thi của tác giả, nhóm tác giả thuộc nhóm:

(1) Nhóm mây, tre, lá tự nhiên;

(2) Nhóm sơn mài, khảm trai, gỗ mỹ nghệ;

(3) Nhóm gốm sứ và thủy tinh;

(4) Nhóm dệt, may, thêu đan, móc;

(5) Nhóm khác (sừng, trai ốc, chạm khắc đá, kim khí; da, tranh…).

3. Yêu cầu sản phẩm dự thi

- Sản phẩm mới do chính tác giả hoặc nhóm tác giả sáng tác và tạo mẫu, không phải là sản phẩm sao chép.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm làng nghề có thể gửi 01 hoặc nhiều sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi.

- Sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác (do cấp Thành phố hoặc tương đương trở lên tổ chức) ở trong và ngoài nước.

- Các tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm dự thi. Ban tổ chức Hội thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp xảy ra có liên quan đến bản quyền của sản phẩm dự thi. Những sản phẩm vi phạm bản quyền, sản phẩm không phải do tác giả, nhóm tác giả tạo  mẫu hoặc đã đạt giải thưởng cấp Thành phố hoặc tương đương sẽ không được xem xét trao giải hoặc bị thu hồi giải thưởng (trường hợp giải  thưởng đã được công bố).

- Đối với trường hợp sản phẩm dự thi là của nhóm tác giả hồ sơ dự thi phải kèm theo văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một tác giả là người đại diện tham gia dự thi; người đại diện sẽ thay mặt tập thể liên hệ với Ban tổ chức Hội thi cũng như chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến sản phẩm dự thi.

ĐIỀU 4. TIẾP NHẬN VÀ TRẢ SẢN PHẨM DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi: Các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi gửi 01 bộ hồ sơ đầy đủ về Ban Tổ chức, bao gồm:

- Bản đăng ký dự thi;

- Bản mô tả sản phẩm;

- Photo CCCD (nếu là cá nhân) hoặc đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

- Sản phẩm dự thi kèm 03 ảnh màu chụp các góc độ của sản phẩm kích cỡ 15x20cm, kèm 01 video (nếu có) và 01 ảnh màu của tác giả, kích cỡ 4x6cm (ảnh sản phẩm, ảnh tác giả, viedeo (nếu có) được gửi bằng file mềm cho Ban tổ chức qua zalo hoặc email).

- Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả).

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm dự thi

- Các tác giả, nhóm tác giả nộp hồ sơ và sản phẩm dự thi trực tiếp hoặc thuê đơn vị vận chuyển sản phẩm, gửi bưu điện. Ban Tổ chức Hội thi tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá tình trạng sản phẩm, lập biên bản giao nhận sản phẩm.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ và sản phẩm dự thi:

+ Thời gian tiếp nhận Hồ sơ dự thi từ ngày 07/8/2023 - 20/9/2023 theo dấu bưu điện hoặc nộp hồ sơ dự thi trực tiếp. (Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần). Địa điểm nhận Hồ sơ dự thi: Thường trực Ban tổ chức Hội thi - Chi cục phát triển nông thôn Hà Nội, số 73 - đường Lê Hồng Phong - phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông, Hà Nội.

         Sau khi nhận hồ sơ, Bộ phận giúp việc hội thi có trách nhiệm kiểm tra, rà soát; nếu chưa đầu đủ theo quy định, Bộ phận giúp việc sẽ thông báo cho tác giả dự thi hoàn thiện. Trong thời gian 5 ngày làm việc, các tác giả dự thi không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, sẽ bị loại và không đưa vào chấm điểm.

+ Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 02/10/2023 - 04/10/2023 theo dấu bưu điện hoặc trực tiếp (Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần). Địa điểm tiếp nhận sản phẩm dự thi: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, địa chỉ tại số 489 Hoàng Quốc Việt - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội.

         Liên hệ trực tiếp: Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội: Đ/c Nguyễn Thanh Bình-Phó trưởng phòng NTM & CĐNNNT, ĐT: 0983958686; Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Chuyên viên phòng NTM & CĐNNNT, ĐT: 0982576629;  Email: nongthonmoicdnn@gmail.com;

         3. Thời gian trả lại sản phẩm dự thi:

- Sau khi kết thúc Hội thi (các sản phẩm không đạt giải BTC sẽ trả sản phẩm ngay) các tác giả, nhóm tác giả nhận trực tiếp tại địa điểm bàn giao sản phẩm dự thi.

- Các sản phẩm đạt giải được tham gia trưng bày giới thiệu “tại khu trưng bày về các sản phẩm làng nghề đạt giải”, ngay sau khi kết thúc thời gian trưng bày trao giải, tác giả, nhóm tác giả nhận trực tiếp tại địa chỉ bàn giao sản phẩm dự thi theo quy định của Ban tổ chức.

ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC XÉT CHỌN CHẤM ĐIỂM HỘI THI

- Những sản phẩm đã được gắn mã số theo quy định của Ban Tổ chức, kèm theo bản mô tả sản phẩm không ghi tên tác giả, nhóm tác giả mới được đưa vào xét chọn và đánh giá.

- Trong quá trình xét chọn và đánh giá, các thành viên Hội đồng Giám khảo có sự bàn bạc trao đổi và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, chấm đầy đủ các mục của phiếu chấm điểm và ký tên.

- Phiếu chấm điểm do Ban tổ chức phát hành được sử dụng chung cho toàn bộ sản phẩm tham dự Hội thi, mỗi phiếu được đóng dấu của Cơ quan thường trực Ban tổ chức - Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội vào phía trên bên trái của phiếu chấm điểm.

ĐIỀU 6. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

1.1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng sẽ được trao theo 05 nhóm sản phẩm, gồm:

- 01 giải đặc biệt, trị giá 12 triệu đồng;

- 05 giải nhất, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng;

- 10 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng;

- 15 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng;

- 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng;

1.2. Quyền lợi kèm theo giải thưởng:

- Tất cả các sản phẩm đạt giải được tặng kèm theo: Kỷ niệm chương Hội thi, giấy chứng nhận đạt giải và khoản tiền mặt từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 7. Nghĩa vụ và quyền lợi của các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi

1. Nghĩa vụ

- Đăng ký, nộp hồ sơ, sản phẩm theo đúng Quy chế Hội thi.

- Đảm bảo tính trung thực trong hồ sơ đăng ký dự thi.

- Tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu đối với sản phẩm dự thi

- Tự chi trả chi phí đóng gói, vận chuyển gửi và nhận lại sản phẩm dự thi.

2. Quyền lợi

a) Các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi

- Được các chuyên gia tư vấn góp ý, định hướng về mẫu mã sản phẩm trong quá trình dự thi.

- Được tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm dự thi đạt giải

- Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được tặng thưởng theo quy định và tham dự Lễ trao giải Hội thi.

- Các sản phẩm đạt giải được trưng bày tại Lễ trao giải, được quảng bá trên các ấn phẩm và kênh truyền thông chính thức của Hội thi, được xem xét để quảng bá tại các sự kiện xúc tiến thương mại của Thành phố, ở thị trường trong nước và quốc tế.

- Giải thưởng của Hội thi sẽ là một trong những điều kiện để đề xuất công nhận nghệ nhân.

Điều 8. Công bố kết quả Hội thi và trao giải.

- Sau khi có kết quả chấm thi, Cơ quan thường trực Hội thi công bố công khai danh sách các sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trên Website: https://sonnptnt.hanoi.gov.vn; https://nongthonmoihanoi.gov.vn.

- Tổ chức Lễ trao giải: Tại Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp, địa chỉ tại số 489 Hoàng Quốc Việt - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội dự kiến vào tháng 10/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

XEM THÊM THÔNG TIN CUỘC THI TẠI ĐÂY

Minh Trí
Bạn đang đọc bài viết "Thể lệ "Hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023"" tại chuyên mục Làng nghề. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309