Vĩnh Phúc: Đề nghị công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã đạt 8/9 tiêu chí để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
toanhcahoinghi-1718900946.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Chiều 20/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đánh giá cao huyện Yên Lạc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

Đến nay, huyện đã đảm bảo các điều kiện và đạt chuẩn 8/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Quyết định số 320/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đề nghị huyện Yên Lạc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Riêng tiêu chí số 8 về chất lượng môi trường sống, chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch tập trung còn một số xã chưa đạt.

Huyện cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cấp nước tập trung cho các xã trên địa bàn huyện, sớm hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung theo quy định. Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh đẩy nhanh tiến độ đánh giá chỉ tiêu thu nhập bình quân/hộ năm 2024 để đề nghị xét công nhận xã NTM kiểu mẫu năm 2024 đối với 2 xã Liên Châu, Nguyệt Đức theo quy định làm cơ sở công nhận mô hình xã thông.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ cấp tỉnh theo quy định đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xét công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

yenlac-1718900946.jpg

Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu thông tin về các tiêu chí trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Huyện Yên Lạc được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Sau khi được công nhận đạt chuẩn, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Để đạt chuẩn NTM nâng cao, Ban Chỉ đạo, UBND huyện Yên Lạc đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và tổ chức chính trị xã hội của huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động và bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, huyện Yên Lạc đã đảm bảo các điều kiện và đạt chuẩn 8/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng huyện NTM nâng cao.

Ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện Yên Lạc đạt 99,46%, tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 98,7% trở lên.

Các tiêu chí về giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí điện, y tế, văn hoá, giáo dục, an ninh trật tự… đều đạt chỉ tiêu.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định về xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Yên Lạc được 100% số phiếu đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.