Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng truyền thông và chuyển đổi số tại các Làng văn hóa kiểu mẫu

30/11/2023 10:06

Nâng cao chất lượng truyền thông và chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng các Làng Văn hóa Kiểu mẫu (LVHKM), hướng tới một cộng đồng phát triển. Triển khai tiêu chí này với các nhiệm vụ thiết thực sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần tăng cường hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Giúp người dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao chất lượng thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Theo Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tiêu chí hạ tầng thông tin và truyền thông tại các Làng Văn hóa Kiểu mẫu có sự chú trọng đặc biệt vào ba tiêu chí: Hệ thống loa truyền thanh, mạng wifi công cộng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xã hội số. Những tiêu chí này không chỉ giúp cải thiện truyền thông và kết nối trong cộng đồng mà còn thúc đẩy sự phát triển thông tin và truyền thông trong bối cảnh xã hội số ngày càng phát triển.

Để triển khai tiêu chí, các giải pháp được ưu tiên thực hiện là đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh không dây; ban hành cơ chế hỗ trợ mạng wifi công cộng tại các nhà văn hóa thôn, các điểm sinh hoạt công cộng; vận động nhà cung cấp và các nguồn xã hội hóa để xây dựng quản lý địa chỉ số; xây dựng các App ứng dụng công nghệ tích hợp trao đổi thông tin trực tuyến giữa người dân và chính quyền qua các nền tảng công nghệ số. 

Đi đôi với các giải pháp trên cần xây dựng mô hình chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và một yếu tố quan trọng là tranh thủ sự hưởng ứng, đồng thuận cùng tham gia thực hiện tiêu chí của người dân. 

Người dân LVHKM Viên Du Hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương sử dụng wifi miễn phí tại Khu thiết chế văn hóa-thể thao. Ảnh: Trà Hương

Trên cơ sở bộ tiêu chí tại Nghị quyết số 08, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã hướng dẫn các địa phương triển khai tiêu chí thông tin và truyền thông trong việc xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2030. Sở đã tập huấn cho cán bộ làm công tác văn hóa - thông tin - thể thao các huyện, thành phố; cán bộ các địa phương được lựa chọn xây dựng LVHKM trong giai đoạn hiện nay nhằm hướng dẫn rà soát và triển khai thực hiện 3 tiêu chí thành phần về xây dựng hạ tầng thông tin và truyền thông.

Tại thôn Vân Nam, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch là một trong những địa phương được tỉnh chọn xây dựng Làng Văn hóa Kiểu mẫu (LVHKM). Hiện tại, thôn này đang tích cực đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin để đáp ứng các yêu cầu được đề ra. Chủ tịch UBND xã Vân Trục, ông Vũ Đình Thọ, thông tin rằng thôn Vân Nam đã có 2 cụm loa truyền thanh, nhưng vì diện tích rộng lớn nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát thanh tận cùng của cộng đồng. Để đảm bảo hoàn thành tiêu chí, địa phương đề xuất bổ sung 18 cụm loa và hệ thống đài truyền thanh thông minh, trong đó có việc lắp đặt thêm 6 cụm loa tại thôn Vân Nam.

Các tiêu chí khác như mạng wifi công cộng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xã hội số tại thôn Vân Nam đã đạt so với quy định. Fanpage "LVHKM thôn Vân Nam" được tạo ra để thông tin và tuyên truyền các chủ trương, chính sách, và pháp luật đến cộng đồng. Đồng thời, việc tận dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội cũng được thực hiện để hỗ trợ công tác quản lý, trao đổi thông tin giữa chính quyền với người dân và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Người dân thôn Viên Du hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Trà Hương

Tại LVHKM Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, đã đạt được 3 tiêu chí thành phần của hạ tầng thông tin và truyền thông theo Nghị quyết số 08. Hạ tầng thông tin được đầu tư và nâng cấp theo hướng hiện đại, giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Ông Hán Văn Hạnh, người dân thôn Bàn Mạch, chia sẻ về việc sử dụng mạng wifi miễn phí tại Khu thiết chế văn hóa -thể thao LVHKM. Ông nhấn mạnh rằng mạng wifi tốc độ cao giúp ông thuận lợi đọc báo, xem tin tức giải trí văn hóa sau thời gian tập thể dục.

Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương và cho biết phần lớn các LVHKM của tỉnh đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu về hạ tầng thông tin và truyền thông. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh để cấp kinh phí đầu tư đồng bộ hệ thống loa truyền thanh thông minh và bổ sung cụm loa để phục vụ công tác phát thanh, truyền tải tin tức tại các LVHKM. Đồng thời cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xã hội số và nâng cao hạ tầng thông tin.

Hằng Nga