Ba Vì Phát huy giá trị từ những sản vật địa phương

Ba Vì là một huyện được thiên nhiên ban tặng cho một vùng núi non, sông suối, cảnh sắc tươi đẹp và kỳ vĩ. Cùng với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, Ba Vì là địa phương đang lưu giữ một kho tài sản vô giá là các di tích lịch sử văn hóa đa dạng không phải nơi nào cũng có được. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, phát triển du lịch nông thôn được xem là một trong những giải pháp, nhằm thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, huyện Ba Vì đã nỗ lực vươn lên, tạo thêm những bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.