Hà Nội: Sắp Triển lãm Sinh Vật Cảnh Thủ đô chào Xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc Triển lãm Sinh Vật Cảnh Thủ đô trong khuôn khổ sự kiện Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề năm 2022, chiều ngày 14/11/2022, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội và đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã họp thống nhất kế hoạch triển khai.