Thủ đô có sản phẩm đầu tiên tham gia Chương trình OCOP

Lần đầu tiên một sản phẩm bánh truyền thống tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được công nhận là sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm), mở ra cơ hội giới thiệu những nét văn hoá ẩm thực Hà Nội.