Những lợi ích của rơm rạ khi ta không đem đi dốt

Nhiều năm qua, hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch diễn ra phổ biến ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở diện rộng. Theo nghiên cứu, các chất phát sinh từ đốt rơm rạ đều là những chất gây ô nhiễm môi trường, phát sinh hàng tấn bụi mịn PM2.5.