QUẢ TRUYỂN THỐNG, QUẢ LAI TẠO

Mỗi miền quê thường có những sản phẩm truyền thống. Gọi là sản phẩm truyền thống vì ở đó có nhiều và ngon đặc biệt, liên quan tới đất đai, khí hậu và tay nghề. Hãy nói về quả bưởi Đoan Hùng, Biên Hòa…quýt Cái Bè, cam Bố Hạ, vải Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên, táo Thiện Phiến…