TS. Lê Thành Ý: An ninh lương thực trong xu thế mới (Kỳ 1)

An ninh lương thực là khả năng tiếp cận để mọi người đều có đủ  thực  phẩm đảm bảo  cuộc sống khoẻ mạnh và năng động. Nạn đói và mất an ninh lương thực đe dọa buộc các quổc gia và nhiều tổ chức quốc tế phải xem xét lại vấn đề này để có giải pháp ứng phó thích hợp.