Đại Hiệp – Đại Lộc – Quảng Nam: Một hộ dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ ) vì sai sót của UBND xã? (Kỳ 2)

Tiếp vụ hộ ông Nguyễn Đình Tiến không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ ) vì sai sót của UBND xã Đại Hiệp.

a57dbd12f0c623987ad7-1690779062.jpg

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đại Lộc.

Tiếp tục thông tin đến bạn đọc thì PV tìm hiểu hành trình của hồ sơ xin cấp sổ đỏ của hộ ông Tiến: Theo biên nhận nộp và trả kết quả hồ sơ 2005183618279  ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Đại Lộc thì số điện thoại người nộp hồ sơ: 0972158858 đây được cho là số của bà Nguyễn Thị Diễm  Phúc cán bộ địa chính xã Đại Hiệp, đồng thời được một cán bộ phòng một cửa xác nhận chính bà Phúc trực tiếp đi nộp mà không có bất kì giấy ủy quyền nào vẫn  được bà Nguyễn Thị Thanh Túy tiếp nhận hồ sơ . Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao không có giấy Ủy quyền theo quy định mà hồ sơ được tiếp nhận một cách nhanh chóng như vậy ? phải chăng có sự móc nối ở đây?

0b9eb8129dc64e9817d7-1690779062.jpg

Biên nhận hồ sơ do bà Nguyễn Thị Diễm Phúc cán bộ địa chính xã Đại Hiệp đi nộp trong khi không có Uỷ quyền vẫn được bà Nguyễn Thị Thanh Tuý tiếp nhận.

Việc ra thông báo số 228/TB-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2023: Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ của UBND xã Đại Hiệp là do sai sót của UBND xã Đại Hiệp ra sau gần 3 năm kể từ khi hồ sơ được bà Diễm Phúc đi nộp, việc này đã gây khó khăn, trở ngại đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Đình Tiến. Đồng thời có sự trùng hợp là cũng trong thời gian trên khi ông Tiến ủy quyền hợp pháp cho ông Nguyễn Hữu Trường tiến hành các thủ tục xin cấp sổ đỏ theo đúng quy định của pháp luật mà không để bà Phúc tiếp tục thực hiện?

1ba5a8c198154b4b1204-1690779167.jpg

490eec6bdcbf0fe156ae-1690779167.jpg

Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ sau 11 ngày kí tờ trính cấp sổ đỏ. 

Trở lại thông báo số 228/TB-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của UBND xã Đại Hiệp thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Đình Tiến , thường trú tại thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp nội dung trong thông báo có ghi “ Vào năm 2022 , Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai Đại Lộc cung cấp cho UBND xã 01Sổ Địa chính do UBND xã Đại Hiệp lập vào năm 1998, thì thửa đất số 723, tờ bản đồ só 2 loại đất màu , có trong danh sách đất công ích của địa phương. Đây là trường hợp sai sót trong quá trình cập nhật sổ địa chính, vì hộ ông Nguyễn Đình Tiến đã xây dựng nhà năm 1995, nhưng đến năm 1998 UBND xã vẫn cập nhật là đất công ích là chưa phù hợp” nội dung thông báo là thế nhưng vào ngày 17 tháng 3 năm 2023 UBND xã Đại Hiệp lại kí tờ trình số 200/ TTr – UBND đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Đình Tiến, việc ra thông báo tạm dừng cấp giấy CNQSD đất sau 11 ngày của ông Đỗ Thanh Cảng chủ tịch xã Đại Hiệp phải chăng rất gấp, có vấn đề gì phía sau thông báo trên.

175d9754bc806fde3691-1690779062.jpg

Tờ trình do chủ tịch xã Đại hiệp Đỗ Thanh Cảng kí trước 11 ngày khi ra thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ.

 Nói đến Quyết định về việc xử lý thanh tra của UBND huyện Đại Lộc ngày 12 tháng 3 năm 2019 kết luận hộ ông Nguyễn Đình Tiến nằm trong danh sách đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất, bên cạch đó kết luận nêu rõ: “Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đại Lộc phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường hướng dẫn UBND xã Đại Hiệp lập hồ sơ, xem xét trình UBND huyện cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích đất cho các trường hợp như kết luận thanh tra đã nêu”.

Như vậy cho đến nay hộ ông Nguyễn Đình Tiến vẫn chưa được các cơ quan liên quan thực hiện theo kết luận thanh tra của UBND huyện Đại Lộc. Việc sai sót của UBND xã Đại Hiệp trong quá trình cập nhật sổ địa chính cũng như việc điều chỉnh, loại bỏ thửa đất 723, tờ bản đồ số 2  ra khỏi danh sách công ích cũng chưa được thực hiện.

Qua đây thiết nghĩ chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc cần sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý sự việc một cách nhanh chóng để hộ ông Nguyễn Đình Tiến được cấp giấy  CNQSD đất cho thửa đất nói trên, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công dân.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ở kỳ tiếp theo.