Hội nghị Huyện uỷ Di Linh lần thứ 27

05/05/2022 22:45

Chiều 4/5, Huyện uỷ Di Linh đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 27 để thông qua Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và tổng kết các nghị quyết của Huyện uỷ Di Linh về phát triển thị trấn Di Linh đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV và nghị quyết về phát triển xã Hoà Ninh đáp ứng tiêu chí đô thị loại V.

Thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 17/2/2022 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030, Huyện uỷ Di Linh cũng đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng lại về thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn huyện. 

dilinh-1651764920.jpeg
 Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy, mặc dù địa phương đã có nhiều nỗ lực và thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận song vẫn còn những điểm hạn chế như: Công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch còn nhiều bất cập; tình trạng khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm, tranh chấp đất rừng còn phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở địa phương; chưa khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch sinh thái rừng gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; việc lấn chiếm, trồng cây nông nghiệp trên đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra; việc xã hội hoá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế…

Trên cơ sở đó, Huyện uỷ Di Linh cũng đã nhìn nhận rõ những nguyên nhân tồn tại và tiến hành xây dựng nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030. Nghị quyết được xây dựng nhằm mục tiêu tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp, đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò quan trọng của rừng, đất lâm nghiệp; tập trung phát triển rừng bền vững góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu... 

Nghị quyết xác định 6 nhóm nhiệm vụ chính gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong thực hiện các vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.

Đối với việc phát triển thị trấn Di Linh đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV, theo đánh giá của Huyện uỷ Di Linh, đến nay kết cấu hạ tầng của thị trấn Di Linh được đầu tư góp phần thay đổi diện mạo chung. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển. Lưới điện trung áp, hạ áp được đầu tư, nâng cấp phục vụ nhu cầu Nhân dân… 

Ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện đã huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là đóng góp tự nguyện của Nhân dân. Sự đồng thuận của người dân trong xây dựng và phát triển thị trấn Di Linh thành đô thị loại IV được nâng cao. Tuy nhiên, kết quả rà soát cho thấy, hiện nay thị trấn Di Linh vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn đô thị loại IV. Vì vậy, Huyện uỷ Di Linh tiếp tục xác định phương hướng và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công mục tiêu này trong giai đoạn tới.

Đối với việc phát triển xã Hoà Ninh đáp ứng tiêu chí đô thị loại V đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong đó, nổi lên những vấn đề như: Tình hình sản xuất nông nghiệp chưa ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt thấp; các tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều; vi phạm trật tự xây dựng còn tiếp diễn; quản lý đất đai còn lỏng lẻo; vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn hạn chế. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Di Linh cũng đã phân tích nguyên nhân những vấn đề còn tồn tại của xã Hoà Ninh, trên cơ sở đó xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tới nhằm xây dựng và phát triển xã Hoà Ninh đáp ứng tiêu chí đô thị loại V đến năm 2025.

Ngọc Ngà/Báo Lâm Đồng
Bạn đang đọc bài viết "Hội nghị Huyện uỷ Di Linh lần thứ 27" tại chuyên mục Chính sách – Sự kiện. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309