PHOTO: "Artist Thành Gốm Việt"

07/08/2023 09:23

Ông Nguyễn Trung Thành (Artist Thành Gốm Việt) sinh ngày 2/9/1979 tại Lập Thạch Vĩnh Phúc. Ngay từ nhỏ ông đã có khiếu kinh doanh, luôn là tấm gương cho mọi học sinh cùng lứa tuổi vì khả năng vượt khó thay đổi số phận.

Hiện nay, ông Nguyễn Trung Thành là người sáng lập 1102 Capital Holding, Gốm Gia Tộc Việt, Trung Tâm Ngàn Năm Gốm Việt, phó chủ tịch Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt vào Chủ tịch Viện Chuyển đổi số ASEAN.

Ông Nguyễn Trung Thành được xem như người “truyền cảm hứng”, giúp tạo dựng giá trị xứng tầm cho nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. Cũng từ đó, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước gọi ông là Artist Thành Gốm Việt như một sự tôn vinh những đóng góp của ông với việc bảo tồn và phát triển những giá trị của Gốm Việt!  

Dưới đây là một số hình ảnh và hoạt động của Artist Thành Gốm Việt:

e8135b59-bc88-4eca-b919-0540805d0d3e-1691406329.jpeg
8d0a5b85-a7a8-426d-90fd-0d1b5a3a71ec-1691406301.jpeg
a25f485d-c0f1-4dc9-9a96-9dc136e98950-1691406275.jpeg
bfd2b9a3-8ed6-46f8-80f6-b29996f40f7d-1691406247.jpeg
400709e9-1b94-4a3f-8680-3e5696ab4108-1691406220.jpeg
f68fa1b1-d2b6-4d69-a656-74cae2c45609-1691377156.jpeg
b18cacc6-39f1-404e-b658-3b0281f01f29-1691377095.jpeg
7e553f66-0aa7-43e1-8ce3-49ce623c7941-1691377063.jpeg
9f2fb8dc-0cde-4e50-8d0b-e1b0d0069f85-1691377041.jpeg
f8c9f8c5-1419-44fe-a41f-d385f6162f84-1691376549.jpeg
b4d04842-98b8-4471-8976-1be20187bc02-1691376437.jpeg
c1070d5c-81a8-4b5b-8ad6-3be84064d0bc-1691376412.jpeg
111992df-10d7-4035-952a-ecc0f2ae35b0-1691376393.jpeg
a7441d8f-5da2-45f4-b941-684a58d0cb80-1691376372.jpeg
135a4b26-07ae-4aad-9b81-f976c8b4b6eb-1691376223.jpeg
5db262eb-926a-45cc-a965-206d9cca2d1a-1691376191.jpeg
z4581176168662-f82bc8d14a6e2f3f65813bde8efda962-1691373451.jpg
z4581176168782-6edad0f9570a5ab5b8405bae4d408968-1691373451.jpg
z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg
z4581176075170-7605049bbf096db4b09fddb75c03de4f-1691373453.jpg
z4581176091518-4f3a25a28e957942bf8dffe474113bcd-1691373453.jpg
z4581176099009-f51902c34e59ca865e5bcda2509572c8-1691373453.jpg
z4581176071499-c81aace18c89e4b996cd112c069e59d9-1691373453.jpg
z4581176074938-104a41be0b0fdfe37492977699ab6e14-1691373453.jpg
z4581176082352-4b5d15f8c0fd90ea792ce38d8ad1358c-1691373453.jpg
z4581176196699-02cdc2c2524bf70b7734a1980909b085-1691373454.jpg
z4581176205688-6d7e8cac9425f92c004f244839d9a4dd-1691373454.jpg
z4581176178862-341eb23ab07b329789a3a676359340e9-1691373454.jpg
z4581176185809-37d91adc97c930655676edab96d50996-1691373455.jpg
z4581176213894-ebfaec3f09424f93e3fc3a92ed163e68-1691373455.jpg
z4581176216416-f5703ebf42b4c9897ee3d07fe3c802fe-1691373455.jpg
z4581176219804-41040e26e5b0a96880e651fb6dc41616-1691373455.jpg
z4581176212676-4b1ebf8b32419dadaaf09b2ac1de7526-1691373456.jpg
z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg
z4581176193643-50a7a772532ecd37690e1b145c2e3fee-1691373455.jpg
z4581176095950-8b558c5a54816bfb9f16a976116888d0-1691373455.jpg
z4581176076501-720f4d8c39d9795456f7520aa3f71a0e-1691373456.jpg
z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg
z4581176224783-32778864df1246d7f6d91a76304eac5a-1691373456.jpg

 

Hằng Nga
Bạn đang đọc bài viết "PHOTO: "Artist Thành Gốm Việt"" tại chuyên mục Làng nghề. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309