TP. Đà Nẵng: Nhiều hy vọng cho người làm du lịch trên đất nông nghiệp

05/08/2022 23:54

Quyết định phê duyệt "Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025" vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ - Phạm Bình Minh ký ngày 2.8.2022. Ngay sau đó, Đà Nẵng đã triển khai chương trình này.

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã triển khai "Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025" mà Chính phủ vừa ký, phê duyệt để các ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất thực hiện.

Đây là những quyết định tạo ra nhiều hy vọng cho người dân vùng nông thôn trong việc mở rộng kinh doanh, phát huy các giá trị khác ở nông thôn ngoài nông sản.

Ông Nguyễn Văn Bua, một hộ dân ở Đà Nẵng cho biết, quyết định "phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", vừa được Chính phủ ký, ban hành đã được người dân vui mừng, đón nhận. "Tôi hy vọng quyết định sẽ là cơ sở để các địa phương có thể vận dụng, triển khai các giải pháp cụ thể, nhằm phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn - vốn đang vướng, thậm chí bế tắc tại nhiều địa phương như hiện nay" - ông Bua nói.

Nhiều mô hình làm du lịch trên đất nông nghiệp tại Đà Nẵng mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần so với thu hoạch thuần nông trước đây.

Tại Đà Nẵng, hiện Hội đồng nhân dân thành phố có hẳn 1 Nghị quyết cho phép hoạt động kinh doanh du lịch trên đất nông lâm thủy sản. Theo đó, UBND TP cũng đã có quyết định cho thí điểm 15 mô hình làm du lịch trên đất nông nghiệp... Tuy nhiên, nhu cầu của người dân cao hơn nhiều so với các quyết định này.

Thực tế, hiện nay, có rất nhiều mô hình làm du lịch tự phát ở nông thôn, trên đất nông nghiệp ở huyện Hòa Vang. Tuy hiệu quả kinh tế mang lại rất cao so với thu nhập thuần nông trước đây, nhưng là hoạt động kinh doanh du lịch lại đang... trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhu cầu làm du lịch trên đất nông nghiệp của người dân huyện Hòa Vang, Đà Nẵng rất lớn.

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ chỉ rõ, phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả. 

Với mục tiêu chung là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Chương trình này mở ra nhiều hy vọng về khung pháp lý để người dân phát huy các mô hình làm du lịch ở nông thôn.

 

Bảo Anh
Bạn đang đọc bài viết "TP. Đà Nẵng: Nhiều hy vọng cho người làm du lịch trên đất nông nghiệp" tại chuyên mục Kinh tế Nông nghiệp. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309