Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Những trăn trở về "Tri thức hóa Nông dân"

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn ở nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có bài tham luận quan trọng về vấn đề bao quát này. Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung bài phát biểu quan trọng trên để thấy rõ hơn những trăn trở về "Tri thức hóa Nông dân" của người đứng đầu ngành Nông nghiệp.