Công trình “Cơ sở khoa học của phát triển nông nghiệp và nông thôn Đồng bằng sông Hồng”

Vừa qua, Nhà xuất bản Dân trí phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xuất bản cuốn sách "Đào Thế Tuấn - Nhà Khoa học Nông nghiệp uyên bác". Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Cơ sở khoa học của phát triển nông nghiệp và nông thôn Đồng bằng sông Hồng”của tác giả PGS.TS. Đào Thế Anh Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trong cuốn sách quý nói trên.