Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2022

Là quốc gia đứng thứ 6 thế giới về ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH) nhưng lại có nhiều tiềm năng chuyển đổi xanh để trở thành nền kinh tế có mức phát thải carbon tháp. Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quôc về BDKH (COP 26) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết để trở thành một quốc gia có mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Theo đó, Việt Nam sẽ triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính bằng nguồn lực của chính mình với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. theo thoả thuận Paris.