Lúa lưu niên- giải pháp ‘n trong 1’ của Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích nông dân trồng giống lúa lưu niên, có thể thu hoạch trong vài năm vẫn cho năng suất tốt, đặc biệt là tiết giảm được chi phí sản xuất.