Nghề làm xôi Phú Thượng được công nhận vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Chiều 17/2, quận Tây Hồ tổ chức “Lễ hội xôi truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ VII; Lễ công bố quyết định ghi danh nghề làm xôi ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia” tại di tích Đình Phú Gia.