Thúc đẩy gia tăng năng lượng sạch tại khu vực Đông Nam Á

Với cam kết hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, nhằm đạt tới một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi vẫn duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thuộc sở hữu của 68 thành viên với 49 nước trong khu vực đang mở rông quan hệ đối tác với các Quốc gia tại Khu vực Đông Nam Á (ASEAN).