Kinh tế vĩ mô vững mạnh- yếu tố then chốt để Việt Nam phục hồi nhanh

Trong báo cáo Triển vọng phát triển Châu Á (ADO) 2022, nhận định về kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, đã tăng trưởng tốt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm được khôi phục đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong năm, tuy nhiên chi phí đầu vào cao đã kìm hãm sự phục hồi của  nhiều lĩnh vực. Theo thông cáo báo chí phát đi từ Hà Nội ngày 21 tháng 9 năm 2022, ADB giữ nguyên triển vọng dự báo tăng trưởng với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023.