Chi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Thanh Hoá, hoạt động và hiệu quả.

26/09/2023 11:35

Phóng sự Công bố Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Thanh Hoá hiệu quả.