Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

03/03/2022 11:29

Nongthonvaphattrien - Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn vẹn, kết nối; đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững...

sinhhoc10222-1-1646281688.jpg

 

TTXVN