Gia Lâm: Tăng trưởng sản xuất kinh tế ước tính đạt 11,80%

Vào ngày 19/6, HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ 16. Tại kỳ họp, các đại biểu đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 6 tháng đầu năm 2024; thảo luận và thông qua các nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm cùng một số nhiệm vụ khác trong thẩm quyền.

z5553924809107-d61140d22f4fd98c1a7879303d8329b8-1718786570.jpg

Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm, 6 tháng đầu năm 2024, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của TP và của huyện về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 11,80%, bằng 122,66% mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước. Huyện đã hoàn thành, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án phát triển du lịch Gia Lâm giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045. Tổ chức thành công tuần lễ văn hóa du lịch và các lễ hội lớn gắn với các điểm du lịch trên địa bàn. Đồng thời, triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại các xã.

Công tác tài chính ngân sách được tập trung chỉ đạo. Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 2.505,8 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán giao, bằng 149,3% cùng kỳ năm trước. Huyện đã tổ chức đấu giá thành công dự án khu đất Tháp Vàng, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị với số tiền trúng đấu giá trên 570 tỷ đồng, dự kiến thu nộp ngân sách 50% tiền trúng đấu giá.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư XDCB, GPMB và tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Huyện đã phê duyệt 3 hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng; cung cấp thông tin quy hoạch, thông tin chỉ giới đường đỏ cho 35 tổ chức, cá nhân. Cấp 680 giấy phép xây dựng. Kiểm tra 507 công trình xây dựng khởi công, phát hiện 12 trường hợp vi phạm, vận động 01 trường hợp tự khắc phục vi phạm. Đồng thời, tổ chức thực hiện công tác GPMB của 50 dự án, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 24,03ha bằng 35,1% KH.

Triển khai quyết liệt phương án huy động nguồn lực và công tác đầu tư xây dựng năm 2024. Dự kiến giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 đạt 665,2 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công dự án xây dựng hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước phía trước trụ sở huyện,...

Công tác quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo, đã cấp 26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 15,3% kế hoạch. Huyện đã tập trung khắc phục vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công theo tiến độ cam kết.

Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, HĐND TP đã có Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm, UBND TP đã trình Bộ Xây dựng báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận, phường, hiện đang tập trung chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện hết năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Bộ chuyên ngành.

Huyện cũng chỉ đạo rà soát, hoàn thành hồ sơ, báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trình TP, Trung ương thẩm định đảm bảo tiến độ. Hoàn thành phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề xuất mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh tại Dương Xá để triển khai các bước tiếp theo.

z5553923966842-3141fee6396980323c8d8c6dec2f78ce-1718786596.jpg

Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Gia Lâm diễn ra trong 2 ngày (19 – 20/6).

Văn hóa, xã hội duy trì và phát triển; An sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công vụ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Kết quả hoạt động của HĐND huyện, 6 tháng đầu năm 2024, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Gia Lâm; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh, cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện.

Trong hoạt động tiếp công dân 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tiếp 15 buổi, 72 lượt công dân, tiếp nhận 3 đơn khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; các Tổ đại biểu đã tiếp 16 buổi, 57 lượt với 11 công dân, tiếp nhận 11 kiến nghị. Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện đã tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn thư và các nội dung kiến nghị của công dân tới UBND huyện và các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định...

Trong ngày làm việc đầu tiên (19/6), các đại biểu HĐND huyện Gia Lâm đã nghe báo cáo công tác của Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ủy ban MTTQ huyện; UBND huyện báo cáo về rà soát, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XX; xem xét một số tờ trình của các đơn vị huyện và thảo luận theo tổ đại biểu.