NHCSXH thị xã Ba Đồn triển khai hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP

14/05/2023 20:15

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, trong thời gian qua Ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT – XH qua đó đã kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng.

Giai đoạn 2022-2023 đơn vị đã thưc hiện cho vay với tổng số vốn là 59.450 triệu đồng trong đó: Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 20.000 triệu đồng ;Cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến  1.400 triệu đồng; Cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP với 37.530 triệu đồng; Cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 520 triệu đồng.

NHCSXH thị xã Ba Đồn  triểu khai có hiều quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và đã tiếp thêm động lực cho người dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo để làm giàu. Góp phần cùng với cấp ủy, cơ quan địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

bb9703c0d69008ce5181-1684070101.jpg

 

Chu Thao
Bạn đang đọc bài viết "NHCSXH thị xã Ba Đồn triển khai hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309