Từ ngày 1/7 sẽ có đợt tăng lương "lớn" nhất từ trước đến nay

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ ngày 1/7, sẽ có đợt tăng lương lớn nhất từ trước đến nay cho cán bộ, công chức, viên chức. Mức lương cơ sở sẽ được tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, tương đương tăng 30%.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 20/6, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã công bố lộ trình cải cách tiền lương bắt đầu từ ngày 1/7. Theo bà Trà, Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4/6 nội dung trong đề án cải cách tiền lương. Điều này bao gồm việc tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, tăng 30%. Các chế độ, chính sách liên quan đến mức lương cơ sở cũng sẽ được tăng tương ứng 30%. Đặc biệt, lương hưu sẽ tăng 15%.

207tra-3508-1718890212.jpg
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh rằng đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh rằng đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, nhằm cải thiện đời sống cho những người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp, và các chính sách hỗ trợ liên quan đến mức lương cơ sở. Chính phủ sẽ xin ý kiến Quốc hội và bắt đầu thực hiện từ 1/7.

Đối với khu vực doanh nghiệp, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với năm 2023, theo quy định của Bộ Luật Lao động. Mức lương tối thiểu vùng mới sẽ là 4,17 triệu đồng/tháng, đây là mức thấp nhất để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, đảm bảo điều kiện lao động bình thường và hoàn thành công việc theo thỏa thuận.

Thông thường, lương tối thiểu được điều chỉnh vào ngày 1/1 hàng năm. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế, lần điều chỉnh tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7 sau 4 năm.

Bộ trưởng Trà cũng thông báo rằng các phụ cấp hiện tại sẽ được giữ nguyên để đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là giáo viên và một số ngành có phụ cấp thâm niên và phụ cấp đặc thù.

Bộ trưởng khẳng định rằng việc tăng lương là một nỗ lực lớn của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương, góp phần cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng khác. "Cải cách tiền lương sẽ theo lộ trình, rõ đến đâu làm đến đó", bà Trà nhấn mạnh.