Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025

09/11/2022 23:19

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 7-11-2022 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025, gồm 6 tiêu chí: hạ tầng giao thông; sản xuất – hộ nghèo; giáo dục – y tế; văn hóa – chuyển đổi số; môi trường, cảnh quan nông thôn; an ninh trật tự.

Theo đó, xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Có ít nhất 1 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và ít nhất 1 mô hình thôn thông minh theo Bộ tiêu chí của thành phố quy định.

Bên cạnh đó, xã phải đạt ít nhất 3/6 tiêu chí nổi trội nhất thuộc các lĩnh vực sau:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

1

Hạ tầng giao thông

Tỷ lệ đường trục chính (liên xã) có hệ thống thoát nước dọc

100%

 

 

Tỷ lệ đường trục chính (liên thôn, liên xã) có điện chiếu sáng, được trồng cây bóng mát hoặc trông hoa cây cảnh toàn tuyên

100%

2

Sản xuất – Hộ nghèo

Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã được cấp mã vùng.

Đạt

 

 

Có ít nhất 1 HTX kiểu mới có hoạt động hiệu quả và hợp đồng liên kết ổn định

Đạt

 

 

Có ít nhất 1 sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn 4 sao trở lên còn thời hạn

Đạt

 

 

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 theo chuẩn của Thành phố (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo)

≤ 1,5%

3

Giáo dục – Y tế

Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS) đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

≥ 30%

 

 

Có ít nhất 1 mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền

≥ 1

 

 

Không xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm cấp tính trong năm xét, công nhận

Không

4

Văn hóa – Chuyển đổi số

Tỷ lệ thôn đạt thôn văn hóa 3 năm liền

≥ 80%

 

 

Có ít nhất 2 mô hình thực hiện chuyển đổi số

≥ 2

 

 

Có mô hình du lich cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm, kết hợp sản xuất nông nghiêp..., hoạt động hiệu quả, đúng quy định

5

Môi trường, cảnh quan nông thôn

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định

≥ 95%

 

 

Có mô hình phân loại, thu gom chất thải rắn thông thường (chất thải rắn tài nguyên (vô cơ, hữu cơ), chất thải rắn xây dựng,..) hoặc các mô hình bảo vệ môi trường có liên quan khác hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút sự tham gia của cộng đồng

≥1

 

 

Có ít nhất một tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo lòng đường >5,5m, có hệ thống thoát nước dọc, có hệ thống biển báo, cây xanh... đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp

≥ 1

 

 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung

98%

6

An ninh trật tự

Trong 2 năm liên tục trước năm xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trỏe lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy nổ)

Đạt

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố) có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND thành phố trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND thành phố giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, báo cáo và đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021 - 2025.