Diễn đàn Kinh tế Xanh Hà Nội (GEF 2023) tương lai phát triển bền vững ở Việt Nam

Từ năm 1998, EuroCham đã là tiếng nói đại diện cho các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, hỗ trợ nhiều lĩnh vực cho doanh nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia. EuroCham đóng vai trò then chốt đối với doanh nghiệp Châu Âu đang quan tâm đến thị trường Việt Nam và đối với doanh nghiệp Việt Nam mong muốn mở rộng thị trường tại Châu Âu. Đây là cầu nối lợi ích theo Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu-Việt Nam (EVFTA).