Kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch

Nongthonvaphattrien - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cơ quan, địa phương kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, các ngành giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh.