Công ty Cổ phần Thế giới Hạt Dưỡng (HANUTI): Liên kết chuỗi "giọt lành" với ước mơ đưa nông sản vươn xa

Với hai dòng sản phẩm Hạt Dưỡng và Giọt Lành, Hanuti phát triển các vùng nguyên liệu hạt đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế và vùng nguyên liệu trái cây theo hướng lựa chọn các loại trái cây là đặc sản bản địa được trồng ở những vùng sạch hoá chất.