"Nghệ nhân - Làng nghề: Tinh hoa toả sáng" của NAG Nguyễn Văn Tiến

Thiết thực hưởng ứng Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO xin giới thiệu những khoảnh khắc nhiếp ảnh đẹp của các NSNA, NAG về đề tài “Nghệ nhân - Làng nghề: Tinh hoa tỏa sáng”. Dưới đây là chùm ảnh của NAG Nguyễn Văn Tiến.