Đắk Lắk: Huyện Ea Kar sẽ trở thành vùng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk trước 2025

Huyện Ea Kar thời gian qua vẫn đang rất sôi nổi về vấn đề phấn đấu, đẩy mạnh sự phát triển mọi mặt nhanh chóng nâng tầm thành một thị xã. Tổng mức đầu tư lên đến 439  tỷ, trở thành khu vực trọng điểm kinh tế phía đông của tỉnh DakLak.