Lâm Đồng: Lộ trình phát triển nông nghiệp xanh

Theo lộ trình phát triển sản xuất nông nghiệp xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nghiên cứu, lựa chọn xây dựng một số làng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh trở thành mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng trên địa bàn.