Nông thôn mới

Bưởi hữu cơ sản phẩm OCOP

23:24 05/12/2023

Bưởi tôm vàng vốn là giống bưởi Diễn được đưa về xã Thượng Mỗ trồng từ đầu những năm 2000. Do thổ nhưỡng hợp hòa cùng sự chăm sóc của bà con nông dân, bưởi cho quả ngọt lành với múi bưởi to, tép bưởi vàng tươi, thơm hấp dẫn.