Phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi - không bỏ thứ gì

Nông dân Long An đã tận dụng phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm phân hữu cơ bón cho cây trồng, giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường.