TS. Lê Thành Ý: Cá nước ngọt nguồn thực phẩm quan trọng với nguy cơ tuyệt chủng

Cá nước ngọt chiếm 51% tổng số các loài cá và ¼ tổng số loài động vật có xương sống trên trái đất; cung cấp thực phẩm cho hơn 200 triệu người và tạo công ăn việc làm cho 60 triệu người trên thế giới; giá trị thuỷ sản của ngành lên đến hơn 38 tỷ USD và các hoạt động giải trí liên quan tới cá mang mang lại giá trị 100 tỷ USD song tất cả đang có nguy cơ đổ vỡ.