TS. Lê Thành Ý: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG SỐNG CƠ HỘI KINH TẾ CHO CÁC THÀNH PHỐ CHÂU Á XÂY DỰNG TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

rái đất chúng ta sống có xu thế trở thành thế giới đô thị với dân số vượt xa dân số nông thôn, Trong quá trình phát triển đô thị, đến năm 2025 châu Á sẽ bắt kịp với bước ngoặt toàn cầu. Ngày nay,tại khu vực vực Châu Á đang phát triển, đã có 17 trong số 33 đại đô thị với dân số trên 10 triệu người. Năm 2019, trên một nửa trong 4 tỉ dân khu vực sống trong các đô thị và theo dự báo sẽ có thêm 1 tỉ người di cư tới các thành phố trong vòng 30 năm tới.