TS. Lê Thành Ý: Phân bón trong nông nghiệp vấn đề nan giải đối với hàng chục triệu hộ nông dân

Phân bón là đầu vào không thể thiếu của sản xuất. Trong nông nghiệp nước ta, chi phí phân bón hàng năm chiếm từ 40% đến 45% giá trị đầu vào của sản xuất, giá cả gia tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành nông sản. Chi phí đầu vào tăng khiến nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, gây tác động bất lợi đối đối với thu nhập của hàng chục triệu hộ nông dân.