TS. Lê Thành Ý: Kinh tế vĩ mô Việt Nam từ góc nhìn Ngân hàng Thế giới

Trong tình trạng bất định gia tăng, giá hàng hóa tăng cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn do tác  động của đại dịch Covid-19 và điều kiện tài chính toàn cầu đang bị thắt chặt,nền kinh tế Việt Nam những tháng gần đây đã duy trì được đà hồi phụctích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng vững chắc với tốc độ 10,4% và doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế cả nước.